oude tekening van de boerderij in de 18e eeuw

Wie zijn wij

De geschiedenis van ons familiebedrijf op de boerderij Dorpzicht gaat terug tot 1923 toen mijn opa Pieter-Gerrit Barendregt deze boerderij als pacht(huur) bedrijf mocht beheren.
Het was een gemengd bedrijf met ongeveer 40 ha grond met daarbij een veestapel van plm. 24 melkkoeien, jongvee en werkpaarden.
Deze dieren werden gehuisvest in de stallen van de nog huidige schuur en graasden in de weilanden achter de boerderij, de huidige Paddewei.
In de weilanden bevond zich ook de ijsbaan ter hoogte van de Schaatsbaan.
Als het ging vriezen werd dit weiland, wat omgeven was van een klein dijkje met een vijzelpomp een stukje onder water gezet.

De akkerbouwpercelen lagen verspreid rondom de het dorp, in de polders Binnenland, Buitenland en de Zuidpolder.
Op deze stukken grond werden aardappels, suikerbieten, tarwe, gerst, haver, vlas, uien en spruitjes geteeld.

Omdat opa al op jonge leeftijd stierf was het noodzakelijk dat mijn vader Driekus het bedrijf op jonge leeftijd samen met zijn moeder voortzette.

Toen vader in 1958 ging trouwen trok oma in de woning op Dorpsstraat 181, zo keek ze vanuit de keuken op het erf van de boerderij.
Vader en moeder woonden nu op de stee, zoals men dat zei in die tijd. Ze hadden een druk bestaan want vader Driekus zat ook al in de gemeenteraad van Barendrecht.

Door de in de 60er jaren gestartte woningbouwprojecten werd er steeds landbouwgrond voor ingeleverd.
Met de wijken Noord 1, 2, 3,en 4 ging het ons bedrijf nog voorbij, maar het plan van de Paddewei had grote gevolgen voor ons bedrijf. Alle weilanden achter de boerderij vanaf de Kerkweg tot aan het Provinciaal fietspad moesten verkocht worden, wat in 1968 het einde van de veehouderijtak betekende.
Kort daarna het plan Buitenoord waar ook een stuk grond van ons bedrijf lag, moest verkocht worden.

Ook door de aanleg van het Zuidelijk Randpark noordelijk van de A15, en de woonwiijk Carnisselande werd het bedrijf steeds kleiner en moest er een keuze gemaakt worden.

Of verhuizen naar een andere plaats om een nieuw bedrijf te starten, of hier blijven en een nevenactiviteit opzetten.
We hebben voor het laatste gekozen omdat er  geen opvolger voor het bedrijf zou komen.

Tot en met 2014 hebben we met 14 ha grond in de Zuidpolder en onze huidige boerderijwinkel ‘Dorpzicht’ een combinatie van kleinschalige landbouw en verkoop van eigen geteelde aardappelen groente en fruit als bedrijf gehad.

Toen in november 2014 gestart werd met de aanleg van het recreatiegebied Zuidpolder eindigde het landbouwbedrijf van boerderij Dorpzicht,waar 90 jaar lang 3 generaties van de familie Barendregt hebben ‘geboerd’.

Door al deze ontwikkelingen zijn we 14 jaar geleden met de aardappelen, groente en fruit, eerst met een beperkt assortiment met deels eigen geteelde produkten, maar door de tijd steeds verder uitgebreid in producten en diensten.

© 2018 GrafiSjopMarjo